השמה
המשאב האנושי הוא המפתח להצלחה. תחושת שותפות והזדהות מלאה עם לקוחותינו, היא המקנה לא.טייב הנדסה את ייחודה ויתרונה בשוק הישראלי כחברה למתן שירותי פיקוח וניהול הנדסי.

עובדינו המיומנים פועלים בדרכים יצירתיות, על סמך נסיונם רב-השנים והיכרותים המעמיקה עם לקוחותינו ועם מתקניהם שבשטח, במטרה לייעל את תהליכי ההקמה, לעמוד בלוחות הזמנים ולחסוך בעלויות.

לצורך כך מבצעת החברה - 
  • השאלת מנהלי פרויקט, מהנדסי פרויקט ושרטטים מקצועיים
  • השאלת מתכננים לעבודה בשטח
  • השאלת מפקחים בכל תחומי ההנדסה: אזרחי, בנין, מכניקה, צנרת, חשמל, מיכשור ובקרה
  • השאלת ממוני בטיחות, מנהלי עבודה מוסמכים ומפקחים לתקופות קצרות של שיפוץ והדממה 
  • ביצוע עבודות הנדסת ציוד, תיקי אחזקה, אחזקת ארכיב טכני, קיטלוג ואיחוד מק"טים אלקטרוני ע"י כח אדם הנדסי ומקצועי במשרדי הלקוח מזמין העבודה או במשרדי החברה