תשתיות
תשתיות אזרחיות הן הבסיס לתמיכה במערכת היצרנית כולה. מכבישים וניקוז ועד למערכות אספקת אנרגיה והטיפול במים ובצרכים אחרים, תשתיות הן הגורמים המאפשרים פעילות כלכלית.
א. טייב הנדסה מתמחה בתכנון וניהול הפתרונות ההנדסיים המקצועיים, המדויקים והחסכוניים ביותר ללקוחותיה בכלל תחומי האנרגיה, הכבישים, המים, הניקוז, הביוב ושאר התשתיות האזרחיות.