פרוייקטים
שירותים סטטוטוריים עבור רותם אמפרט נגב בע"מ
הפרויקט: טיפול בבקשה לקבלת רשיון עסק ברמת איכות של תעשיות המזון למפעלים לייצור חומצה לבנה, MAP ו- MKP.

התועלת ללקוח: עריכת בקשות לקבלת היתרים משלב הייזום ועד קבלת ההיתר, ליווי וקידום תהליכי קבלת ההיתרים מול הרשויות השונות (פיקוד העורף, כיבוי אש, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות וכו')
שירותים סטטוטוריים עבור רותם אמפרט נגב בע
פרוייקטים נוספים