פרוייקטים
שדרוג מערכות הכלרה של מי המוביל הארצי עבור מקורות
הפרויקט: שדרוג מתקני הכלרה בשלושה מוקדים לאורך המוביל הארצי.

התועלת ללקוח: הציוד ומרבית המערכות לחיטוי פועלים במקורות מזה כ-30 שנה ויותר. במסגרת הפרויקט תוכננה ובוצעה החלפה של הציוד בכללותו, הצנרת, מערכות החשמל, מערכות הבקרה והפיקוד.
שדרוג מערכות הכלרה של מי המוביל הארצי עבור מקורות