פרוייקטים
פרויקט מתחום איכות הסביבה עבור רותם אמפרט נגב בע"מ
הפרויקט: תכנון מערכות לשאיבת אבק במפעל רותם אמפרט כחלק מהכנת פעילות המפעל לדרישות החור לאוויר נקי

התועלת ללקוח: שיפור תנאי העבודה ואיכות האוויר, ומניעת פליטות אבק בלתי מוקדיות תוך הקפדה על יעילות מקסימלית וחסכון ביחידות ציוד ובאנרגיה.