פרוייקטים
פרויקט מגדל מעבר מסועים עבור מפעלי ים המלח
הפרויקט: הגדלת כושר שינוע מוצקים תוך טיפול בפליטות אבק בלתי מוקדיות

התועלת ללקוח: תפוקת המסועים הוגדלה כחלק מתהליך חידוש של ציוד מיושן, תוך הקפדה על תקני פליטות אבק עדכניים לטובת הסביבה ובטיחות העובדים במתקן

במסגרת הפרויקט תוכננו חיזוקים למבנה להבטחת עמידה בתקנים העדכניים ביותר לרעידות אדמה
פרויקט מגדל מעבר מסועים עבור מפעלי ים המלח