פרוייקטים
פרויקט מתחום המים עבור טרייטל הנדסה כימית בע"מ
הפרויקט: ניהול, תכנון, רכש ופיקוח על הקמת מתקן ייצור מים נטולי יונים (DI) לדוודי קיטור עבור חברת טרייטל, בשטח רותם דשנים

התועלת ללקוח: ייעול תהליך הטיפול במים, הגדלת כמות המים המטופלים לתפוקה של 500 מטר קוב לשעה תוך שיפור איכותם