פרוייקטים
פרויקט EPCM עבור אקוסול ישראל בע"מ
הפרויקט: שיפור תהליך השריפה במתקן לטיפול בפסולת מסוכנת - הקמת תנור לשריפת חומ"ס במפעל אקוסול בנאות חובב

התועלת ללקוח: התפוקה של משרפת החומרים המסוכנים הוגדלה הן מבחינת קיבולת והן מבחינת כמות הקיטור המיוצר מאנרגיה עודפת.

הפרויקט בוצע תוך עמידה במגבלה מוגדרת מראש של זמן הפסקת העבודה השוטפת לצורך ההקמה
פרוייקטים נוספים