פרוייקטים
תכנון קונסטרוקציית בטון ופלדה עבור מ.ת.ר מפעלי תעשיות הרכבת בע"מ
הפרויקט: תכנון קונסטרוקציות פלדה ובטון בשטח כולל של כ-3000 מ"ר
 עבור מפעל מתקדם לייצור ותיקון של קרונות וקטרי רכבת, חלקים ואביזרים נלווים

התועלת ללקוח: תוכננה והוקמה מערכת מתקדמת לטיפול בקרונות משא וקטרים, כולל לוגיסטיקה, מתקנים מיוחדים ומתקני הרמה, מערכת ניקוי וצביעה של קרונות וקטרים ומערכת לטיפול ובדיקות בכל רכיבי הבלימה והמשא בהתאם לדרישות התקן של רכבת ישראל
פרוייקטים נוספים