פרוייקטים
הוצאת היתרי בניה עבור מערכות קיטור – חברת RD Energy

הפרויקט: תכנון עקרוני והוצאת היתרי בניה עבור מערכות קיטור לחיבור מפעלים באזור התעשייה אלון תבור. במסגרת הפרויקט, נבחרו חלופות ובוצע תכנון עקרוני להתוויית קווי קיטור עודף מתחנת הכח של חברת החשמל אל מפעלי תעשייה שונים באלון תבור (זנלכל, חישתיל, סוי מג'יק ורושדי).

התועלת ללקוח: נסיונה רב השנים של א.טייב הנדסה בתכנון צנרת לתעשייה, תרם ליכולתה לקדם קבלת ההיתר במסגרת התקציב ולוחות הזמנים. עבודת הליווי מול המועצה המקומית יזרעאלים, כולל התנהלות וקבלת אישורים מהרשויות השונות, התנהלה ביעילות ובאופן "שקוף למשתמש" עד לקבלת היתרי הבניה בפועל.  
 

הוצאת היתרי בניה עבור מערכות קיטור – חברת RD Energy