פרוייקטים
תכנון, פיקוח והנדסת תהליך - ברום רמת חובב
השאלת מתכננים, שרטטים ומפקחים לצורך בניית מתקנים חדשים במפעל ברום ברמת חובב, במסגרת מחלקת ההקמה והפיקוח.
תכנון, פיקוח והנדסת תהליך - ברום רמת חובב
פרוייקטים נוספים