פרוייקטים
הכנת תיקי ציוד ואחזקה ומסירתם כמוצר מוגמר ללקוח
כחלק מפעילותם התקינה של מפעלי תעשייה, עליהם לתעד את החומר הטכני הנלווה לכל אחד מפריטי הציוד שבהם. תיעוד מקצועי ואיכותי מסייע לשיפור איכות האחזקה ובכך, בעקיפין, תורם לרווחיותו של המפעל.
הכנת תיקי ציוד ואחזקה עבור מפעל מלחי זרחן, "רותם 2", ברום רמת חובב, מפעלי ים המלח, פריקלאס ומפעלי קופולאק ברמת חובב.
הכנת תיקי ציוד ואחזקה ומסירתם כמוצר מוגמר ללקוח
פרוייקטים נוספים