פרוייקטים
פרויקט קטלוג טכני ואיחוד מק"טים בקונצרן כימיקלים לישראל
בפרויקט רוחב זה, יזמה חברת כימיקלים לישראל, המורכבת ממספר חברות-בנות, קיטלוג טכני ואיחוד מק"טים אלקטרוני כללי.
לטובת הפרויקט, נדרשו בעלי מקצוע לתפקידים שונים, המצויים בדקויות שבניהול מחסנים טכניים ומכירים את צרכי החברות השונות לעומקם.
העובדים שנבחרו לביצוע הפרויקט הכירו מראש את הנפשות הפועלות ואת השטח, וכן את העבודה הנעשית באתר בשגרה, ובכך תרמו לקיצור משך הפרויקט ולחסכון מצד הלקוח.
פרויקט קטלוג טכני ואיחוד מק
פרוייקטים נוספים