פרוייקטים
תכנון הרחבת כביש 90 עבור חברת נתיבי ישראל
הפרויקט: במסגרת הרחבת הכביש לדו-נתיבי לכל כיוון, והוספת הפרדה קשיחה בין המסלולים, נדרש תכנון חציות צנרת מים וביוב ופיקוח עליון על הביצוע בשטח.

התועלת ללקוח: לצורך התחברות לקווי מים וביוב קיימים, בוצע איתור תשתיות קיימות באמצעות גישוש. תכנון וביצוע החציות נעשה הן באמצעות קידוחים אופקיים רגילים והן באמצעות קידוחים אופקיים גמישים עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD. 
תכנון הרחבת כביש 90 עבור חברת נתיבי ישראל
פרוייקטים נוספים