פרוייקטים
תיאום מערכות בעת הקמת קו לערגול פלדה במפעל "יהודה פלדות"
הפרויקט: במפעל "יהודה פלדות" באשדוד הממחזר חלקי פלדה, הוקם קו ערגול רציף של מטילי פלדה ישר מתנור ההתכה. תהליך הקמת הקו דרש תיאום מערכות תת קרקעיות קיימות ומתוכננות – ניקוז, ביוב, מים, חשמל, תקשורת וכיבוי אש.

התועלת ללקוח: במסגרת התכנון בוצעה בדיקה ותכנון מחדש של חלק מהמערכות, למניעת הצטלבויות בעת הביצוע ועיכובים בלוחות הזמנים. הפרויקט כולו תוכנן תחת מגבלת זמנים הדוקה של הדממת המפעל.
תיאום מערכות בעת הקמת קו לערגול פלדה במפעל
פרוייקטים נוספים