שמעון כהן
מנהל הקמות - א.טייב הנדסה

טל' - 08-6466611 שלוחה 117
דוא"ל - shimonc@taieb-eng.co.il
 השכלה והכשרה מקצועית: 
 
79 -  77  : המכללה הטכנולוגית באר-שבע - הנדסאי מכונות.
 
 
 ניסיון  מקצועי:
 
2008 ועד היום  - א.טייב הנדסה בע"מ
 
                          מנהל פרויקטים
 
                           -     מנהל תחום הצנרת בהקמת מיתקן במפעל אקוסול רמת חובב -מנהל הקמה
                                  ובהקמת מפעל טרייטל במפעל  רותם אמפרט.
                          -      רותם אמפרט נגב – בדיקת מיכלים, יניקת אבק בלתי מוקדי, בית מלאכה
       ומשרדים, חדר בקרה וטעינה, חוות חומצות, חדר מדחסים.
-
-
-
 2006-2008 M+W ZANDER ISRAEL LTD      
                           - תכנון  התקנת  ציוד  FAB28  - ראש  אזור    (WGL)   
 
- 20062004 - גליל הנדסה בע"מ
                        אינטל  ק"ג +י-ם
                        - אינטל י-ם פרוייקט ( MEMS) ראש צוות תכנון תשתיות
                         - תכנון  התקנת  ציוד  ותשתיות  - ראש  אזור    (ADL)
 
 
     2001-2004 - לודן הנדסה בע"מ
                         - חב"  אינטל  ק"ג +י-ם
                         - תכנון  התקנת  ציוד  ותשתיות  - ראש  אזור    (ADL)
              
 2001  -1998-     מייסנר - ברן  בע"מ
 - חב"  אינטל  ק"ג +י-ם               
-  תכנון  התקנת  ציוד  ותשתיות  - ראש  אזור   (ADL)  
-  מ"מ  מנהל  מחלקת  הנדסה
 
 -1998 -1995    א.טייב הנדסה - מנהל  משותף
 
                    - מנהל  המשרד  הטכני
                   -  מפקח  בודק  בצוות  הקבלה  של  רותם  2
                   -  תכנון  ופיקוח  עליון - רותם  דשנים מישור רותם ,מפעל צין ,מפעל אורון
                   -  מהנדס שטח - קבלן  פרידמן את  הרשקוביץ'  בע"מ - אינטל
 
-1992-1995     בייטמן הנדסה בע"מ
 
                   - מנהל  מחלקת  צנרת
                   - ניהול  פרויקטים שונים  עבור  חברות :
                   - חברת  חשמל, חברת  ברום, רותם  דשנים מפעלי  ים  המלח,  מכתשים, אינטל   י-ם
                  -   הדרכה  בקורס  מתכנני  צנרת , במסגרת  פרויקט  "1000 המהנדסים"
 
  1991 1989- -    ת.ק.ן הנדסה (1988) בע"מ
 
                       -  מתכנן  צנרת  בכיר
                       -  חברת הברום - תכנון  ופיקוח  צנרת  על  פרויקטים  במסגרת  אגף  הטכני
 
 1989 1988- -    עצמאי
 
                      - שירותי  תכנון  צנרת עבור :
                                    *  בייטמן הנדסה  בע"מ - רותם דשנים , חב" ברום ,פמ"א ,חב"   
                                       חשמל
                                    *  ת.ק.ו הנדסה  בע"מ -  אבקו כימיקלים  , שרותי נפט,  רותם דשנים     
 
1988 1980- -    לודן  הנדסה  בע"מ
 
                     - מתכנן  ומפקח  צנרת  בפרויקטים  הבאים :                 
                              *  אגן  כימיקלים - אשדוד  
                              *  חב"  הברום  -  במסגרת  אגף  הטכני
                       פרויקטים כגון:      מערכת ספיחה מתקנים 650, 730, 800, 670, 640, 620.
                                       מפעל הכלור ברום ים המלח – מתקן 9, 10, 13, 14, 15 – שיפוץ.
                                       מתקן מילוי איזוטנקים בברום.
                                       מתקן EDB.
                                       תכנון משאבות יניקת בבריכת שאיבה ב'.
 
   1988 1980- -    קודיש ל. קרלו  הנדסה  בע"מ         
                        -  מתכנן  צנרת