ד"ר שמואל פולסקי
מתכנן קונסטרוקציות בכיר - א. טייב הנדסה

טל' - 08-6466611 שלוחה 109